График за провеждане на обучение по учебен час за спортни дейности

Йордан Йорданов

Ден 11,35 12,15 12,30 12,50 13,10
Понеделник  
 
 
 
 
 
Спортно-подготвителни игри
IV в
 
 
 
 
 
 
 
Вторник  
 
 
Лека атлетика
I a
 
 
 
 
Минибаскетбол
I б
 
 
 
 
Сряда  
 
 
 
 
 
Минибаскетбол
III а
 
 
 
 
Минифутбол
III б
 
Четвъртък  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петък