Редът и условията за запознаване с индивидуалните резултати на учениците от НВО по БЕЛ и математика от проведените изпити в 7-ми клас са съгласно „Правилата за запознаване с индивидуалните резултати и оценени изпитни работи по БЕЛ, математика и чужд език от положените приемни изпити за 8-ми клас за уч. 2019/2020 година“, утвърдени от началника на РУО гр. Варна и публикувани на сайта на РУО Варна в рубриката „Национално външно оценяване на 7-ми клас.

http://ruo-varna.bg/images/files/2019/RUO-209.pdf