Печат
Категория: Новини
Посещения: 883

Информация за епидемичната ситуация в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, град Белослав за периода от 15.09.2020 г. до 23.10.2020 г.

Информация за епидемичната ситуация в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, град Белослав за периода от 02.11.2020 г. до 09.11.2020 г.

Примерен график за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда по чл. 115 ,ал.1,т.4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.