Уважаеми родители,
         От началото на учебната 2022/2023 година на територията на града се наблюдава увеличаване броя на учениците ползващи електрически тротинетки, ролери и други подобни средства за придвижване. Това създава предпоставки за възникване на пътно-транспортни проишествия. Училищната комисия по БДП Ви призовава да бъдете внимателни и отговорни, за да запазим живота и здравето на децата.  Запознайте се с публикуваните правила и интерактивни уроци създадени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, съвместно с платформата Уча.се, и ги коментирайте с вашите деца. 
 
 
 

За осигуряване на безопасни условия за придвижване на учениците и предотвратяване на ПТП в района на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Белослав е създадена организация и са предприети следните мерки:

 

 1. Входът на училището е обезопасен с предпазен парапет, пешеходна пътека тип „Зебра“, обозначена с пътни знаци и изкуствена неравност;
 2. По инициатива на училищното ръководство са монтирани камери за видео наблюдение на двете улици около училището „Трети март“ и „Гебедже“, които се наблюдават денонощно от дежурния в полищейски участък-Белослав;
 3. Издадена е заповед на директора за ограничаване на достъпа на пътни превозни средства в училищния двор;
 4. Всяка учебна година се изготвят и актуализират съвместно с родителите индивидуални маршрути за безопасно предвижване на учениците до училище и дома;
 5. При осъществяване на ежедневния ученически транспорт са проведени и се провеждат инструктажи за безопасно пътуване и са определени придружители по график;
 6. Община Белослав осъществява предпътния контрол на водачите на ученически автобуси и медицински прегледи;
 7. В двора на училището е изграден велопаркинг;
 8. Реализиран е проект по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“  - Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Изградени са външна и вътрешна площадки в училището за обучение по БДП за учениците от 1 до 12 клас. Осигурено е оборудване за двете площадки за пълноценното провеждане на часовете по БДП.
 9. Изготвени са годишни графици за провеждане на беседи по пътна безопасност с учениците от 1 до 12 клас със служители в сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР Варна;
 10. Планирано е участие на ученици от училището в ученическа викторина „Да запазим децата на пътя“;
 11. Съвместна кампания с МКБППМН – Белослав „Безопасно с велосипед на училище“;