Печат
Категория: Прием осми клас
Посещения: 788

Време и място за работа на училищната комисия за приемане и записване на ученици в 8-ми клас за учебната 2020/2021 г.- всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа в кабинет №11, ет. 2, сграда А съобразно графика, определен от министъра на образованието и науката.

График на дейностите:
  • 03 – 07 юли 2020 г. - Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016г.
  • до 13 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
  • до 16 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
  • до 20 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
  • до 22 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
  • 23 юли 2020 г. - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
  • 24 – 27 юли 2020 г. - Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
  • 29 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
  • 30 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
  • до 03 август 2020 г. - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

График за дейностите за провеждане на НВО в VII клас през учебната 2018/2019 година и приема на учениците след завършено основно образование

График за информиране и консултиране на ученици и родители по организирането на дейностите по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г.