Печат
Категория: Прием след седми клас
Посещения: 1582

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

За учебната 2018/2019 година, в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ ще се приемат ученици след завършен VІІ клас в две паралелки:

Информация за графика на дейностите по приемане на ученици можете да видите ТУК.

 

Време и място за изпълнение на задълженията на комисията по приема:

Етаж 2 на сграда А на училището на ул. „Трети март“ 62, кабинет № 11, всеки работен ден от 7.30 ч. до 16.30 часа според графика на дейностите за приемане и записване на ученици в 8. клас, утвърден със заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Нормативни документи относно дейностите по приема:

  1. Заповед №РД06-338/29.03.2018 г. на началника на РУО – Варна за утвърден държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки и в VIII клас за общинските обединени училища, средни училища, профилирани и професионални гимназии и за държавните професионални гимназии в от област Варна;
  2. Заповед № РД09-4131/29.08.2017 г. на МОН за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV, VII и X клас през учебната 2017/2018 година;