График

за изпитните сесии за учебна 2017/2018 година за учениците обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

Редовна сесия - от 16 април 2018 година до 3 май 2018 година V-XII клас

Първа поправителна сесия - от 20 юни 2018 година до 29 юни 2018 година V-VII клас

Първа поправителна сесия - от 4 юли 2018 година до 13 юли 2018 година VIII-XII клас

Втора поправителна сесия - от 16 август 2018 година до 24 август 2018 година V-XII клас