Печат
Категория: Учители
Посещения: 4359

Преподаватели за учебната 2017 / 2018 година

 

 Веска Вълканова  Директор
 Николай Симеонов  Заместник-директор
 Теодора Аргирова  Заместник-директор
 Ангелинка Тодорова  Английски език
 Антоанета Маринова  Начален учител
 Боряна Карова  Английски език
 Ваня Кисьова  Учител ЦДО
 Василка Иванова  Учител ЦДО
 Вася Стойкова  Математика
 Веселин Добрев  Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование
 Виктория Михайлова  Начален учител
 Виолета Петрова  Начален учител
 Галина Николова  Математика
 Галя Ангелова          Физика и aстрономия           
 Грета Йовчева          Изобразително изкуство, Домашна техника и икономика, Технологии
 Даниела Йорданова  Информатика, Информационни технологии
 Деница Софронова  Български език и литература
 Денка Колева  Учител ЦДО
 Диана Тодорова  Учител ЦДО
 Димитричка Ризова  Учител ЦДО
 Елисавета Димитрова  Музика
 Желяза Иванова  Учител ЦДО
 Женя Николова  Педагогически съветник
 Живка Андреева  Учител ЦДО
 Живка Желева  История и цивилизация
 Йордан Йорданов  Физическо възпитание и спорт
 Йорданка Петрова  Учител ЦДО
 Калина Георгиева  Български език и литература
 Красимира Боева  Учител ЦДО
 Красимира Петрова  Начален учител
 Кристина Красимирова  Учител ЦДО
 Марийка Еленкова  Физическо възпитание и спорт
 Мария Котоманова  Учител ЦДО
 Мария Веселинова  Начален учител
 Мария Николаева  Начален учител
 Мая Желязкова  Български език и литература
 Милена Костадинова  Човекът и природата, Биология и здравно образование
 Недялка Върбанова  Учител ЦДО
 Пепа Георгиева  География и икономика
 Петя Рашкова   География и икономика, История и цивилизация
 Росица Димитрова  Начален учител
 Румяна Десова  Изобразително изкуство
 Светла Николова  Начален учител
 Силвия Фату  Английски език
 Станислава Йорданова  Информатика, Информационни технологии, Математика
 Теодора Балканска-Стоянова  Учител ЦДО
 Тодор Михалев  Български език и литература
 Юлиана Димитрова  Физическо възпитание и спорт
 Юлия Михалева  Руски език
 Яна Димитрова  Учител ЦДО
 Янка Нарлиева  Начален учител