Преподаватели за учебната 2016 / 2017 година

 

 Веска Вълканова  Директор
 Николай Симеонов  Заместник директор
 Теодора Аргирова  Заместник директор
 Анелия Данева  Учител ЦДО
 Ангелинка Тодорова  Английски език, Музика
 Антоанета Маринова  Начален учител
 Боряна Карова  Английски език
 Ваня Кисьова  Учител ЦДО
 Василка Иванова  Учител ЦДО
 Вася Стойкова  Математика
 Веселин Добрев  Химия и опазване на околната среда 
 Виктория Михайлова  Учител ЦДО
 Виолета Петрова  Начален учител
 Галина Николова  Математика
 Галя Ангелова          Физика и aстрономия, Математика            
 Грета Йовчева          Изобразително изкуство, Домашна техника и икономика, Технологии
 Даниела Йорданова  Информатика, Информационни технологии
 Деница Софронова  Български език и литература
 Диана Тодорова  Учител ЦДО
 Димитричка Ризова  Учител ЦДО
 Елисавета Димитрова  Музика
 Желяза Иванова  Учител ЦДО
 Женя Николова  Педагогически съветник
 Живка Андреева  Начален учител
 Живка Желева  История и цивилизация
 Жоро Маринов  Учител ЦДО
 Йордан Йорданов  Физическо възпитание и спорт
 Йорданка Петрова  Учител ЦДО
 Калина Георгиева  Български език и литература
 Красимира Петрова  Начален учител
 Красимира Костова  Учител ЦДО
 Кристина Красимирова  Учител ЦДО
 Лиляна Шопова  Математика и информатика
 Марийка Еленкова  Физическо възпитание и спорт
 Мария Котоманова  Учител ЦДО
 Мария Веселинова  Начален учител
 Мария Николаева  Начален учител
 Мая Желязкова  Български език и литература
 Милена Костадинова  Човекът и природата
 Пепа Георгиева  География и икономика
 Петя Рашкова   География и икономика, История и цивилизация
 Радосвета Мирошникова  Английски език
 Росица Димитрова  Начален учител
 Румяна Десова  Изобразително изкуство
 Румяна Иванова  Учител ЦДО
 Светла Николова  Начален учител
 Теодора Балканска-Стоянова  Учител ЦДО
 Тодор Михалев  Български език и литература
 Юлиана Димитрова  Физическо възпитание и спорт
 Юлия Михалева  Руски език
 Янка Нарлиева  Начален учител