Преподаватели за учебната 2021/2022 година

 Веска Вълканова  Директор
 Николай Симеонов  Заместник-директор
 Теодора Аргирова  Заместник-директор
 Ангелинка Тодорова  Английски език
 Анелия Данева  Учител ЦОУД
 Боряна Карова  Английски език
 Боряна Шипкова  Математика
 Ваня Кисьова  Учител ЦОУД
 Василка Иванова  Учител ЦОУД
 Виолета Петрова  Начален учител
 Галина Николова  Математика
 Галя Тодорова  Физическо възпитание и спорт
 Галина Тасева  Химия ,Физика и aстрономия
 Даниела Йорданова  Информатика, Информационни технологии
 Даниела Стойкова  Учител ЦОУД
 Деница Софронова  Български език и литература
 Денка Колева  Учител ЦОУД
 Десислава Апостолова  Технологии и предприемачество
 Десислава Демирева  Английски език
 Диана Димитрова  Учител ЦОУД
 Диана Тодорова-Пенчева  Учител ЦОУД
 Елисавета Димитрова  Музика
 Елица Михайлова  Български език и литература
 Женя Николова  Педагогически съветник
 Живка Желева  История и цивилизация, Философия
 Зинаида Михайлова  Начален учител 
 Зорница Тодорова  Учител ЦОУД
 Иглика Райчанова  Английски език
 Йордан Йорданов  Физическо възпитание и спорт
 Йордан Русев Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование
 Йорданка Петрова  Начален учител 
 Красимира Петрова  Начален учител
 Кристина Димитрова  Начален учител
 Маргарита Тодорова  Изобразително изкуство
 Мария Веселинова  Начален учител
 Мария Николаева  Начален учител
 Мая Желязкова  Български език и литература
 Милена Костадинова  Човекът и природата, Биология и здравно образование
 Надежда Енчева  Учител ЦОУД
 Пепа Георгиева  География и икономика
 Петя Рашкова   География и икономика, История и цивилизации
 Росица Димитрова  Начален учител
 Светла Николова  Начален учител
 Светлана Тодорова  Учител ЦОУД
 Станислава Йорданова  Информатика, Информационни технологии, Математика
 Стелиана Неделчева  Учител ЦОУД
 Тодор Михалев  Български език и литература, Изобразително изкуство
 Юлиана Димитрова  Физическо възпитание и спорт
 Юлия Михалева  Руски език
 Юлия Филипова  Учител ЦОУД
 Янка Нарлиева  Учител ЦОУД