Преподаватели за учебната 2019 / 2020 година

 

 Веска Вълканова  Директор
 Николай Симеонов  Заместник-директор
 Теодора Аргирова  Заместник-директор
 Ангелинка Тодорова  Английски език
 Антоанета Маринова  Начален учител
 Боряна Карова  Английски език
 Ваня Кисьова  Учител ЦДО
 Василка Иванова  Учител ЦДО
 Вася Стойкова  Математика
 Веселин Добрев  Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование
 Виолета Петрова  Начален учител
 Галина Николова  Математика
 Галя Тодорова  Физическо възпитание и спорт
 Галя Ангелова          Физика и aстрономия           
 Грета Йовчева          Изобразително изкуство, Домашна техника и икономика, Технологии
 Даниела Йорданова  Информатика, Информационни технологии
 Деница Софронова  Български език и литература
 Денка Колева  Учител ЦДО
 Диана Тодорова  Учител ЦДО
 Димитричка Ризова  Учител ЦДО
 Елисавета Димитрова  Музика
 Женя Николова  Педагогически съветник
 Живка Андреева  Учител ЦДО
 Живка Желева  История и цивилизация
 Зинаида Михайлова  Учител ЦДО
 Иглика Райчанова  Английски език
 Йоан Илиев  Учител ЦДО
 Йордан Йорданов  Физическо възпитание и спорт
 Йорданка Петрова  Учител ЦДО
 Калина Георгиева  Български език и литература
 Константин Михнев  Английски език
 Красимира Петрова  Начален учител
 Кристина Димитрова  Учител ЦДО
 Мария Веселинова  Начален учител
 Мария Николаева  Начален учител
 Мая Желязкова  Български език и литература
 Милена Костадинова  Човекът и природата, Биология и здравно образование
 Пепа Георгиева  География и икономика
 Петя Рашкова   География и икономика, История и цивилизация
 Росица Димитрова  Начален учител
 Румяна Десова  Изобразително изкуство
 Светла Николова  Начален учител
 Станислава Йорданова  Информатика, Информационни технологии, Математика
 Тодор Михалев  Български език и литература
 Юлиана Димитрова  Физическо възпитание и спорт
 Юлия Михалева  Руски език
 Юлия Филипова  Учител ЦДО
 Юмют Бекир  Учител ЦДО
 Янка Нарлиева  Начален учител