Преподаватели за учебната 2023/2024 година

 Веска Вълканова  Директор
 Николай Симеонов  Заместник-директор
 Теодора Аргирова  Заместник-директор
 Ангелинка Тодорова  Английски език
 Анелия Данева  Учител ЦОУД
 Боряна Карова  Английски език
 Виктория Михайлова  Учител ЦОУД
 Виолета Петрова  Начален учител
 Галина Тасева  Химия и опазване на околната среда
 Даниела Йорданова  Информатика, Информационни технологии
 Даниела Стойкова  Учител ЦОУД
Денка Колева Ръководител направление "ИКТ"
 Десислава Демирева  Английски език
 Дечко Дечев  Учител ЦОУД
 Диана Димитрова  Математика
 Диана Тодорова-Пенчева  Учител ЦОУД
 Димитър Маринов  Физическо възпитание и спорт
 Елисавета Димитрова  Музика
 Иванка Божкова  Български език и литература
 Илиана Великова   Български език и литература
 Катерина Добрева  Български език и литература
 Женя Николова  Педагогически съветник
 Живка Желева  История и цивилизация, философия, гражданско образование
 Зинаида Михайлова  Начален учител 
 Живка Андреева  Учител ЦОУД
 Иглика Райчанова  Английски език
 Йордан Йорданов  Физическо възпитание и спорт
 Жоро Маринов  Физика и астрономия
 Йорданка Петрова  Начален учител 
 Красимира Петрова  Учител ЦОУД
 Кристина Димитрова  Начален учител
 Кристина Красимирова  Начален учител
 Маврина Пурлантова  Учител ЦОУД 
 Маргарита Тодорова  Изобразително изкуство
 Мария Веселинова  Начален учител
 Мария Николаева  Начален учител
 Мая Желязкова  Български език и литература
 Милена Костадинова  Човекът и природата, Биология и здравно образование
 Надежда Енчева  Учител ЦОУД
 Нели Атанасова  Учител ЦОУД
 Пепа Георгиева  География и икономика
 Петя Рашкова   География и икономика, История и цивилизации
 Росица Димитрова  Начален учител
 Светла Николова  Начален учител
 Светлана Тодорова  Учител ЦОУД
 Станислава Йорданова  Информатика, Информационни технологии, Математика
 Стелияна Неделчева  Технологии и предприемачество
 Фетание Мустафа  Учител ЦОУД
 Юлиана Димитрова  Физическо възпитание и спорт
 Юлия Михалева  Руски език
 Юлия Филипова  Учител ЦОУД