Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 година към 31.12.2018г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 година към 30.09.2018г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 година към 30.06.2018г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 година към 31.03.2018г.

Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" за 2018 година

 

Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 година към 31.12.2017г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 година към 30.09.2017г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 година към 30.06.2017г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 година към 31.03.2017г.

Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" за 2017 година

 

Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 година към 31.12.2016г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 година към 30.09.2016г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 година към 30.06.2016г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 година към 31.03.2016г.

Бюджет на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" за 2016 година

 

Отчет за изпълнението на Бюджет 2015 година към 31.03.2015г.

Бюджет на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" за 2015 година

 

Отчети за изпълнението на Бюджет 2014 година

Бюджет на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" за 2014 година