График за провеждане на часа за консултиране на родители през II-рия учебен срок на уч. 2017/2018 г.

График за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през II-рия учебен срок на уч. 2017/2018 г.

График за провеждане на контролни и класни работи през II-рия учебен срок на уч. 2017/2018 г.

 

График

за изпитните сесии за учебна 2017/2018 година за учениците обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

Редовна сесия - от 16 април 2018 година до 3 май 2018 година V-XII клас

Първа поправителна сесия - от 20 юни 2018 година до 29 юни 2018 година V-VII клас

Първа поправителна сесия - от 9 юли 2018 година до 18 юли 2018 година IX-XII клас

Втора поправителна сесия - от 16 август 2018 година до 24 август 2018 година V-XII клас