Обособена позиция 1. "Обяди за учениците, попадащи в обхвата на целодневната организация на учебния ден в средищните училища"

Обособена позиция 2. „Ежедневна доставка на закуска/напитка и/или плод за ученици І-ІV клас, попадащи в обхвата на ПМС 308.”

 

30.08.2017 г. - Заповед

30.08.2017 г. - Обява в АОП

30.08.2017 г. - Документация

30.08.2017 г. - Образци на документи

08.09.2017 г. - Заповед за удължаване на срока

08.09.2017 г. - Информация за удължаване на срока

14.09.2017 г. - Протокол