МАТЕРИАЛНА БАЗА

 • училището е с локално парно отопление и се отоплява пълноценно през целия зимен сезон 
 • нова PVC -дограма - прозорци и врати
 • обширни открити спорни площадки и зелени площи
 • физкултурен салон и актова зала, обособени в отделен корпус
 • богата училищна библиотека
 • два компютърни кабинета, оборудвани със съвременна мултимедийна техника
 • новоизградена информационна и комуникационна среда в класните стаи и кабинетите
 • постоянна интернет връзка
 • ученически стол със субсидирани от училището обяди

СПЕЦИАЛИСТИ

 • колектив от квалифицирани педагози
 • педагогически съветник
 • ресурсен учител 

ИЗБОР В РАЗДЕЛ Б - ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 • Български език и литература
 • Математика
 • Информационни технологии
 • История и цивилизации
 • География и икономика
 • Човекът и природата
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Технологии и предприемачество
 •  
  Руски език

ИЗБОР В РАЗДЕЛ В - ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 • Народни танци
 • Спорт
 • Млад скаут
 • Изобразително изкуство
 • География и икономика